“I don’t hate you for failing, I love you for trying” (Marge Simpson)Centrum voor psychische revalidatie
Voor wie?

Hedera richt zich tot volwassenen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid die zich in staat voelen om een dagprogramma te volgen.
U kunt bij ons terecht als u wil werk maken van het zelfstandig invullen van vrijetijdsbesteding, stappen naar opleiding of werk, het bouwen aan sociale relaties,....

Als u voelt dat er psychische hinderpalen zijn die u hierbij hinderen of weerhouden, dan is Hedera mogelijk iets voor u.

Motivatie om aan die hinderpalen te werken en een engagement voor een langere periode zijn hierbij belangrijk.

Gezien het centrum zich richt op re-integratie en niet op medische behandeling, verwachten we dat het herstelproces reeds vrij goed gestabiliseerd is.

Bij personen met een mentale beperking en bij mensen met een verslavingsproblematiek, gaan we na of ons zorgaanbod aansluit bij de verwachtingen. Mocht Hedera geen aanbod kunnen bieden, gaan we na of er een ander passend aanbod is binnen de regio.Voor wie?

Hedera richt zich tot volwassenen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid die zich in staat voelen om een dagprogramma te volgen.
U kunt bij ons terecht als u wil werk maken van het zelfstandig invullen van vrijetijdsbesteding, stappen naar opleiding of werk, het bouwen aan sociale relaties,....

Als u voelt dat er psychische hinderpalen zijn die u hierbij hinderen of weerhouden, dan is Hedera mogelijk iets voor u.

Motivatie om aan die hinderpalen te werken en een engagement voor een langere periode zijn hierbij belangrijk.

Gezien het centrum zich richt op re-integratie en niet op medische behandeling, verwachten we dat het herstelproces reeds vrij goed gestabiliseerd is.

Bij personen met een mentale beperking en bij mensen met een verslavingsproblematiek, gaan we na of ons zorgaanbod aansluit bij de verwachtingen. Mocht Hedera geen aanbod kunnen bieden, gaan we na of er een ander passend aanbod is binnen de regio.


HEDERA
Centrum voor psychische revalidatie
regio Ieper-Diksmuide
Boomgaardstraat 19b, 8900 Ieper
Hedera situeert zich binnen Kwadraat - netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Tel: 057/42.43.45
Email: info@centrumhedera.be
©20415 Centrum Hedera, Alle rechten voorbehouden
HEDERA
Centrum voor psychische revalidatie
regio Ieper-Diksmuide
Boomgaardstraat 19b, 8900 Ieper
Hedera situeert zich binnen Kwadraat - netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Tel: 057/42.43.45
Email: info@centrumhedera.be
    ©2015 Centrum Hedera, Alle rechten voorbehouden. Deze website gebruikt geen functionele cookies.