"There's a crack in everything, that's how the light gets in"
(L. Cohen)Centrum voor psychische revalidatie
Organisatie

Hedera is een initiatief gesitueerd binnen Kwadraat, netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Midden-West-Vlaanderen. Het centrum werkt nauw samen met de diverse partners uit de regio.

Hedera, Centrum voor psychische revalidatie, is erkend en gefinancierd door de Vlaame Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid met erkenningsnr. 7.72.036.84.

De vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' treedt op als contractant met het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Het team bestaat uit:

Dr. Carl Engelhard psychiater
Bernard Deleersnyder coördinator/maatschappelijk assistent
Irmgard Denys arbeidscoach
Leen Dekein arbeidscoach/ergotherapeut
Leila Duquesne psycholoog
Evelien Vierstraete psycholoog
Els Ballegeer ervaringswerker
Sanne Deberdt bach.orthopedagogie
Benedikte Covemaeker ergotherapeut
Bieke Desmet logopediste
Heidi Verstraete Boekhoudkundig medewerker/onthaal

    Boccaren Gwenny                    logistiek medewerker

GDPR 


We stellen alles in het werk om de privacy van onze cliënten, familieleden, medewerkers,... te respecteren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel de persoonsgegevens beter te beschermen.
Bij de verwerking van de persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U verneemt hierover meer in de beleidstekst en privacyverklaring vanuit de vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu, waaronder wij ressorteren.

KLOKKENLUIDERSREGELING


De klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken of geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen.
Welke meldingen ?
Je kan een melding doen over inbreuken die gebaseerd zijn op informatie die je uit je werkomgeving verkreeg. Een melding is iets anders dan een klacht. Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.
Wie kan melden ?
Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken. Het gaat dus ruimer dan enkel personeelsleden van de voorzieningen van de vzw "Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu" waar Hedera onder ressorteert.
Ook externen die via hun werk met onze voorzieningen in contact komen, kunnen een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan sollicitanten, consultants of leveranciers.
Waar kan je melden ?
De regelgeving voorziet veilige meldingskanalen binnen en buiten elke organisatie.
* Het interne meldkanaal is Els Opstaele, coördinator binnen GZBJ
* De overheid voorziet ook een externe meldkanaal, met name de federale ombudsman. Ook daar kan je terecht voor een melding.
Meldingen worden steeds anoniem of vertrouwelijk behandeld en opgenomen in het vertrouwelijk meldingsregister.

Voor verdere info inzake GDPR en de klokkenluidersregeling verwijzen we u naar de website van Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart, zusterorganisatie van Hedera, evenzeer ressorterend onder de vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu.
pzheilighart.be/gdpr

 

 


Organisatie

Hedera is een initiatief gesitueerd binnen Kwadraat, netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Midden-West-Vlaanderen. Het centrum werkt nauw samen met de diverse partners uit de regio.

Hedera, Centrum voor psychische revalidatie, is erkend en gefinancierd door de Vlaame Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid met erkenningsnr. 7.72.036.84.

De vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' treedt op als contractant met het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Het team bestaat uit:

Dr. Carl Engelhard psychiater
Bernard Deleersnyder coördinator/maatschappelijk assistent
Irmgard Denys arbeidscoach
Leen Dekein arbeidscoach/ergotherapeut
Leila Duquesne psycholoog
Evelien Vierstraete psycholoog
Els Ballegeer ervaringswerker
Sanne Deberdt bach.orthopedagogie
Benedikte Covemaeker ergotherapeut
Bieke Desmet logopediste
Heidi Verstraete Boekhoudkundig medewerker/onthaal

    Boccaren Gwenny                    logistiek medewerker

GDPR 


We stellen alles in het werk om de privacy van onze cliënten, familieleden, medewerkers,... te respecteren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel de persoonsgegevens beter te beschermen.
Bij de verwerking van de persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U verneemt hierover meer in de beleidstekst en privacyverklaring vanuit de vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu, waaronder wij ressorteren.

KLOKKENLUIDERSREGELING


De klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken of geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen.
Welke meldingen ?
Je kan een melding doen over inbreuken die gebaseerd zijn op informatie die je uit je werkomgeving verkreeg. Een melding is iets anders dan een klacht. Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.
Wie kan melden ?
Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken. Het gaat dus ruimer dan enkel personeelsleden van de voorzieningen van de vzw "Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu" waar Hedera onder ressorteert.
Ook externen die via hun werk met onze voorzieningen in contact komen, kunnen een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan sollicitanten, consultants of leveranciers.
Waar kan je melden ?
De regelgeving voorziet veilige meldingskanalen binnen en buiten elke organisatie.
* Het interne meldkanaal is Els Opstaele, coördinator binnen GZBJ
* De overheid voorziet ook een externe meldkanaal, met name de federale ombudsman. Ook daar kan je terecht voor een melding.
Meldingen worden steeds anoniem of vertrouwelijk behandeld en opgenomen in het vertrouwelijk meldingsregister.

Voor verdere info inzake GDPR en de klokkenluidersregeling verwijzen we u naar de website van Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart, zusterorganisatie van Hedera, evenzeer ressorterend onder de vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu.
pzheilighart.be/gdpr

 

 

HEDERA
Centrum voor psychische revalidatie
regio Ieper-Diksmuide
Boomgaardstraat 19b, 8900 Ieper
Hedera situeert zich binnen Kwadraat - netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Tel: 057/42.43.45
Email: info@centrumhedera.be
©20415 Centrum Hedera, Alle rechten voorbehouden
HEDERA
Centrum voor psychische revalidatie
regio Ieper-Diksmuide
Boomgaardstraat 19b, 8900 Ieper
Hedera situeert zich binnen Kwadraat - netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Tel: 057/42.43.45
Email: info@centrumhedera.be
    ©2015 Centrum Hedera, Alle rechten voorbehouden. Deze website gebruikt geen functionele cookies.